Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

กองร้อยกองบังคับการ

น.ต.ประชา

นาวาตรีประชา  ก้อนทอง

ผู้บังคับกองร้อย

01

     ๒๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ ร้อย.บก.กรม สน.ฯ จัดกำลังพลจำนวน ๑๕ นาย พร้อมอุปกรณ์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ วัดเทพประสาท(เตาถ่าน) เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน

02

04

05

07

08

09

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยน

ลิงค์ที่น่าสนใจ